Publikts löpsedel för 4 2017

Nyhet
Vi har löpet till senaste publikt. Ladda ner, skriv ut och sätt upp på jobbet.

Publikt 4 2017 handlar, bland annat, om Ett år med nya föreskrifter: SÅ MOTVERKAS STRESS OCH DÅLIG PSYKISK ARBETSMILJÖ och att Övningar gör dig trygg i talarstolen.

Vill du prenumerera på Publikts löpsedel? Anmäl din e-post här.

Prenumerera på Publikts löpsedel

 

Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76