Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpet till Publikt nummer 7 2016. I själva tidningen kan du, bland annat, läsa vad myndighetscheferna tjänar och att flygledningen kan bli fjärstyrd.