Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpet till senaste Publikt.

ST skrev på tjänstepensionsavtalet. Lovar att fortsätta driva frågor man inte fick igenom.