Publikts löpsedel 13 2018

Nyhet
Senaste löpet till Publikt. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.

Här finns löpet till Publikt 13 2018. Ett nummer som, bland annat, handlar om att många arbetsgivare sparar in på klappar till sina anställda. Publikt blickar också på tio de gångna åren med Diskrimineringsombudsmannen.

Vill du prenumerera på Publikts löpsedel?

Anmäl din e-post

Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76