Publikts löpsedel 11 2018

Nyhet
Senaste löpet till Publikt. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.

Här finns löpet till Publikt 11 2018. Ett nummer som, bland annat, handlar om STs stora arbetsmiljöundersökning: Stressen på jobbet har ökat de senaste åren. 

Vill du prenumerera på Publikts löpsedel?

Anmäl din e-post

 

Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76