Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpsedeln till årets andra nummer av Publikt.

Läs allt om att arbetsgivarnas stora kampanj för att begränsa konflikträtten.