Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpet till senaste Publikt: Pensionssamtalen har kört fast. Arbetsgivaren vill inte diskutera vidare och ST har begärt medling.