Pressinbjudan: Kaos eller koalition?

Press
Hur påverkas statsförvaltningen av resultatet av riksdagsvalet? Vad händer om regeringsbildningen tar tid eller inte sker i tid och om riksdagen inte godkänner ny budget före budgetperiodens början? Vad kan det leda till? Vad har statsförvaltningen och de statliga myndigheterna för beredskap för den situationen? Slutar statsförvaltningen att fungera då? Och framförallt, hur påverkar det medborgarna?

Välkommen till ett förvaltningspolitiskt forum hos Fackförbundet ST där vi går igenom vilka konsekvenser valresultatet kan få.

  • Den 19 september, Sturegatan 15 i Stockholm.  
  • Lunchmacka serveras från kl 11.00 och seminariet börjar kl 11.30 till 12.30.

Medverkande:
- Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST
- Eva Lindblom, avdelningschef Ekonomistyrningsverket, Effektiv styrning och administration
- Ingvar Mattsson, riksrevisor
- Marja Lemne, fil. dr. Södertörns Högskola

Anmäl deltagande till marie.martinsson@st.org eller till press@st.org