Positivt med 600 fler civilanställda inom polisen

Press
Rikspolischefen har idag berättat att polisen kommer att anställa ytterligare 600 civilanställda inom polismyndigheten. De kommer att anställas från och med nästa år.

- ST inom polisen kan glädjande konstatera att rikspolischefen nu har fattat beslut om att anställa ytterligare 600 civilanställda. Det finns ett stort behov av fler anställda på bland annat utredningssidan och vid polisens kontaktcenter, säger Karin Svenning, ordförande för Fackförbundet ST inom polisen.  

Civilanställda utredare har numera en utökad delegation i vissa ärenden vilket innebär att de exempelvis kan fatta fler beslut. Polisen har också påbörjat arbetet med att rekrytera civila förundersökningsledare.

- De utökade möjligheterna att anställa civilanställda inom Polisen bidrar till att vi får en bättre och effektivare utredningsverksamhet, kommenterar Karin Svenning.

För mer information kontakta Karin Svenning på 070-952 58 20 eller karin.svenning@polisen.se.

Läs också "Polismyndigheten utlovar förbättringar" i Aftonbladet.