Överens om medlare

Nyhet
OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket är nu överens om de informella medlarna och har satt igång den fortsatta processen i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för de statligt anställda.

Först av allt kommer medlarna få i uppdrag att sätta ut tider med parterna. Ambitionen är att arbeta intensivt under januari.

De utsedda medlarna är:

  • Claes Stråth, tidigare Generaldirektör Medlingsinstitutet
  • Karl-Olof Stenkvist, tidigare vice VD och förhandlingschef på Teknikarbetsgivarna.