Över 5000 statliga jobbchanser i Östergötland

Press
Idag besöker Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon Linköping för att träffa personalen på Länsstyrelsen. Hon ska också träffa landshövdingen och prata om utmaningarna som arbetsmarknaden i Östergötland står inför.

ST presenterar idag en ny rapport, Framtidsjobb i Östergötland, om kommande rekryteringsbehov inom statlig sektor i Östergötland. STs prognos visar att det kan skapas över 5 000 statliga jobb i Östergötland fram till 2018.

  • De statliga arbetsgivarna i Östergötland behöver vara attraktiva för att klara framtida omställningar. Vi i ST menar att det finns anledning att se över lönepolitik, karriärvägar och möjligheter till utveckling i jobbet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

De statliga jobbchanserna är en följd att stora pensionsavgångar, normal jobbrotation – att anställda byter jobb och att de statliga arbetsplatserna får förändrade uppgifter efter politiska beslut.

Framtidsjobb i Östergötland visar att yrken som efterfrågas är:

Beteendevetare 
Specialister och IT-experter 
Jurister 
Kvalificerade handläggare
Samhällsplanerare
Ingenjörer.

Men det finns risk för att delar av jobben flyttas till storstäderna där behovet av nyrekrytering är som störst. Över 3000 jobbchanser riskerar att förloras om inte de statliga arbetsgivarna i Östergötland förmår att konkurrera om arbetskraften.

För mer information: Marie Martinsson, utredare vid Fackförbundet ST, e-post:marie.martinsson@st.org mobil: 070-532 09 03 eller STs presstjänst 070 - 314 52 73