Över 1 700 statliga jobbchanser i länet

Debatt
I dag besöker jag Östersund för att träffa personalen på Försäkringskassan. Jag vill prata om de utmaningar som arbetsmarknaden i Jämtland står inför.

ST, som är det största fackförbundet inom statlig sektor, har undersökt det kommande rekryteringsbehovet och presenterar i dag en ny rapport ”Framtidsjobb i Jämtland”.

På detta sätt inleds en debattartikel av Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i dagens (29/9 2014) Östersundsposten. 

Hon framhåller också att STs  prognos visar att det kan skapas över 1 700 statliga jobb i Jämtland fram till 2018, men att det finns risk för att delar av jobben flyttas till storstäderna där behovet av nyrekrytering är som störst. Nästan 750 jobbchanser riskerar att förloras om inte de statliga arbetsgivarna i Jämtland förmår att konkurrera om arbetskraften.

Läs artikeln