Otrygga jobb en grogrund för sextrakasserier

Debatt
Utsatthet och osäkerhet kring den egna positionen på arbetsplatsen gör att kvinnor känner sig tvingade att tiga om övergrepp och trakasserier. Detta visar många av de vittnesmål som framkommit i branschuppropen kring #metoo, skriver bland annat Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en debattartikel i Svenska Dagbladet .

Otrygga anställningsvillkor blir en grogrund för sexuella trakasserier. Siffror från LO och SCB visar att visstidsanställda kvinnor är allra mest utsatta för sexuella trakasserier och maktmissbruk på arbetsplatsen. Det är också bland kvinnor som ohälsan är som störst, fortsätter artikeln.

Den som utsätts för sexuella trakasserier är extra sårbar om det finns en otrygg anställning i botten. Få vågar lyfta trakasserier eller andra arbetsmiljöproblem om risken att uppfattas som besvärlig och obekväm också påverkar möjligheten till fortsatt anställning eller timmar i nästa schema. Timvikarier, visstidsanställda och inhyrda är också sällan med på personaldagar och utbildningar där värdegrund, styrdokument och policyer kring arbetsmiljö och diskriminering tas upp. Det gör att de riskerar att missa information om vilka deras rättigheter är och vart de ska vända sig om de blir utsatta för trakasserier.

Läs artikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444