Otillräcklig satsning på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsåtgärder

Press
- Det är bra att regeringen har lyssnat på vår kritik och nu tillför 277 miljoner till Arbetsförmedlingen nästa år. Det säger STs ordförande Britta Lejon.

- Men pengarna räcker inte. De kommer till exempel inte att rädda kvar något av de 132 kontor som ska läggas ner. Hela det här året har vi sett hur arbetslösheten har ökat och hur svårt det är för nyanlända att komma i jobb. Istället för att satsa mer resurser så att människor kommer i jobb så har insatserna dragits ner. Nu behövs kraftfulla arbetsmarknadsinsatser, fortsätter Britta Lejon.

- Medarbetarna på Arbetsförmedlingen lever under stor press över att inte kunna göra sitt jobb, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Ungefär 1 700 medarbetare har sagts upp och vi har tappat lika många i personalomsättning i år, situationen är ohållbar för medarbetarna. Arbetsförmedlingen behöver också långsiktig styrning. I ett läge där arbetslösheten stiger och allt fler står utanför arbetsmarknaden behöver myndigheten snabbt en ny GD, fortsätter Fredrik Andersson.

ST kräver även att regeringen säkerställer följande i arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen:

  1. Se till att det finns tillräckliga resurser till aktiva nationella arbetsmarknadspolitiska insatser.  
  2. Tydliggör Arbetsförmedlingens huvuduppgift med fokus på verksamma insatser för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Ge ledningen för Arbetsförmedlingen i uppdrag att riva upp beslutet om nedläggningen av de 132 kontoren.
  3. Använd Arbetsförmedlingen som en plattform för samverkan med både kommuner, privata och ideella aktörer.
  4. Definiera vilka krav som ska ställas på privata och ideella aktörer.
  5. Säkerställ den nationella aktiva arbetsmarknadspolitikens funktionsduglighet.  Staten får inte frånhända sig ansvaret för en väl fungerande arbetsmarknad och samhällsekonomi.

 

Läs om STs krav och förslag för Arbetsförmedlingen  här nedan

Press

Fackförbundet ST lämnar förslag om en reformerad Arbetsförmedling

Fackförbundet ST överlämnar idag sina förslag om en reformerad Arbetsförmedling till regeringen. Bakgrunden till förslagen är den omgörning av Arbetsförmedlingen som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om i Januariöverenskommelsen.