Nytt uppdrag om marockanska gatubarn kräver mer resurser

Press
Förra året placerades 221 ensamkommande barn och ungdomar hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Regeringens planer att ge SiS uppdraget att skapa nya platser på ungdomshemmen för ”marockanska gatubarn” kommer att bli ytterligare en utmaning för personalen på SiS. Där har man länge kämpat för att möta socialtjänstens nuvarande höga efterfrågan.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman planerar regeringen att ge SiS i uppgift att skapa nya platser på ungdomshemmen för ”marockanska gatubarn”. Det är ungdomar som ofta är traumatiserade, sällan talar engelska eller svenska, och som har särskilda behov. Anders Ygeman säger att det är en grupp som måste hållas inlåsta för att skydda dem från den miljö de befinner sig i.

– Vi ser naturligtvis SiS som en självklar aktör för att lösa frågan. Men att skapa nya platser och rekrytera personal tar tid och kostar pengar. Dessutom är vår arbetsmiljö redan mycket ansträngd, säger Tobias Bjerman, vice ordförande i ST inom SiS, i en kommentar.  

Det finns än så länge inget som tyder på att socialtjänstens nuvarande efterfrågan minskar. Troligen kommer också gruppen ensamkommande barn att öka. Det är alltså osäkert om SiS prognoser håller när det gäller platsbehovet och om planerna för utbyggnad kommer att räcka i den omfattning uppdraget kräver idag. Det är dessutom mycket svårt att hitta lokaler som passar för den verksamhet SiS bedriver.

–  En lika stor fråga är SiS förmåga att rekrytera och behålla personal för det svåra och komplexa uppdrag som institutionsvård alltid är. Det är många aktörer som söker behandlingsassistenter.  Dessa aktörer kan ofta erbjuda både högre lön och ett lättare uppdrag jämfört med SiS, fortsätter Tobias Bjerman.

Det handlar alltså inte bara om en utökning av platser utan också om ett uppdrag som är betydligt svårare än det SiS har i dag. Inte minst med tanke på språkproblematiken och möjligheterna att ge en bra vård och behandling till ungdomar som inte går att kommunicera med utan hjälp av tolk.

Inför 2016 krävde SiS mer pengar för att klara av förändringar i uppdraget samt möta placeringsbehovet och utöka antal platser i verksamheten. SiS fick långt ifrån den budgeten man önskade. Detta innebär att SiS ska klara de ökade uppdragen med befintlig budget. Anders Ygeman har inte sagt något om hur mycket pengar regeringen vill skjuta till för det nya uppdraget. 

- Uppdraget blir omöjligt om SiS inte får resurser så att myndigheten kan erbjuda konkurrenskraftiga löner, ändamålsenliga lokaler, god arbetsmiljö och bra verksamhet, avslutar Tobias Bjerman.

För mer information: KontaktaTobias Bjerman, vice ordförande ST inom SiS tel: 0708-40 42 43 eller
Thord Jansson, ordförande ST inom SiS tel: 0725-34 61 66

Tobias Bjerman

Tobias Bjerman

Förbundsstyrelseledamot
0708-404243