Nytt samverkansavtal klart inom staten

Press
Fackförbundet ST har, tillsammans med andra fackliga organisationer som organiserar medlemmar på det statliga området, OFR/S,P,O, Seko och Saco-S, tecknat ett nytt avtal för samverkan med Arbetsgivarverket som träder ikraft den 1 januari 2017.

- Dagens komplexa arbetsuppgifter inom staten förutsätter ett inflytande från medarbetare över både organisation och arbetsuppgifter. Samverkan kräver en förtroendefull dialog mellan fack och arbetsgivare. Det är när alla är delaktiga som verksamheterna fungerar som bäst, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket har inom det gemensamma Partsrådet utvecklat och moderniserat avtalet så det stödjer den statliga verksamhetens behov av utveckling. En utgångspunkt var att avtalet ska peka på nya vägar för samverkan som ställer krav på alla, från arbetsgivare och chefer till medarbetare och fackliga företrädare, att bidra till verksamhetsutveckling. 

- Vi är mycket nöjda med att nu kunna presentera ett ramavtal för samverkan som ger stöd i processen att ta fram ett lokalt samverkansavtal som stödjer den egna  verksamhetens behov där chef och medarbetare har en central roll, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O  

Det nya avtalet heter Samverkan för framtiden och ger förutsättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem som:

  • Har ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling
  • Har dialogen chef – medarbetare i centrum
  • Skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
  • Möjliggör avsteg från MBLs formella bestämmelser
  • Ger lokala parter ett ansvar att vara pådrivande och ansvar för att stödja och följa upp samverkan

Gemensamt kommer vi nu att ta fram stöd- och inspirationsmaterial till arbetsgivare och fackliga organisationer på alla arbetsplatser.  

Samverkansavtalet kan du läsa här.