Nytt förhandlingsdatum för Spårtrafiken

Nyhet
Idag sattes ett nytt datum i förhandlingarna för bransch Spårtrafik. Det nya förhandlingsdatumet blir på onsdag 6/4 och diskussionerna kommer handla om innehållet i ett nytt kollektivavtal.

Förhandlingarna i avtalsrörelsen 2016 fortsätter och inom bransch Spårtrafik är ett nytt förhandlingsdatum satt till 6/4. 

Det har legat ett stort fokus på diskussioner om arbetstider, övergång av verksamhet, integritetsfrågor, tagande ur tjänst, kompetensutveckling, loss of license och föräldralön.

I vissa delar, till exempel kompetensutveckling och tagande ur tjänst, har parterna närmat sig, men innan något är påskrivet är ingenting helt klart.

Nuvarande avtal fortsätter gälla även efter 1 april, men kan sägas upp av endera parten med 7 dagars varsel. Så länge alla frågor inte är uttömda anser ST att det är meningsfullt att fortsätta förhandlingarna.