Nytt avtal klart inom spårtrafiken

Press
Idag har vi tecknat ett nytt treårigt avtal för spårtrafiken med vår motpart Almega. Vi är nöjda med att vi har förhandlat fram löneökningar på minst 6,0 procent och att det blir en lägsta lönegaranti varje år för våra medlemmar.

- Vi har hela tiden fört förhandlingar med Almega och det har gett resultat. Vi har uppnått ett större inflytande i löneprocessen och det är bra för våra medlemmar. För oss är det viktigt att våra medlemmar får reallöneökningar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Det större inflytandet i löneprocessen innebär att det ska ske en avstämning för STs medlemmar efter varje slutförd lönerevision. Där ska det analyseras om och vilka förändringar av lönebildningsprocessen som behöver göras.  

Loss of license, en hjärtefråga för ST inom spårtrafiken, har vi äntligen nått framgång i. Tidigare har det inte funnits någon ersättning när personal med säkerhetsklassificering, exempelvis lokförare, trafikledare och tågvärdar, inte längre kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller nedsatt förmåga. Vi är nu överens om att 0,1 procent av lönesumman ska gå till en stiftelse. Målet är att drabbade medlemmar ska få en ersättning motsvarande 12 månadslöner.

- Vi ser det som mycket tillfredställande att vi äntligen har hittat en lösning på frågan om loss of license. Det kommer att ta tid innan det nya systemet är fullt utbyggt, säger Britta Lejon.

Vi i Fackförbundet ST är också nöjda med att ha fått till en flexpensionslösning för alla våra medlemmar. Det kommer att ge våra medlemmar bättre pensioner i framtiden.

Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administrativ- och ledningspersonal inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva, Transdev och MTR.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.