Nytt arbetsområde för Partsrådet

Nyhet
Det statliga partsrådet har nyligen får ett nytt arbetsområde - Hållbart arbetsliv. De första tjänsterna kommer att erbjudas under hösten och tanken är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

Bättre arbetsdag, varje dag 

Under hösten lanserar parterna i Partsrådets regi det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv. Det kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster. Under en femårsperiod kommer anpassade tjänster som ger praktisk nytta att erbjudas till lokala parter. Ambitionen är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

- Behovet av att adressera arbetslivet utifrån ett hållbarhetsperspektiv har aldrig varit mer aktuellt än nu. Det nya arbetsområdet tar ett brett angreppssätt gällande frågan för att bidra till friska och engagerade arbetsplatser, menar Åsa Erba Stenhammar, Lena Emanuelsson och Helen Thornberg, styrgruppsledamöter i arbetsområde Hållbart arbetsliv.

- Partsrådet kommer att arbeta på ett helt nytt sätt och tillhandahålla anpassade tjänster för att adressera specifika behov. Operativt stöd kommer att erhållas för att bemöta aktuella frågeställningar och vår förhoppning är att kunna bidra med positiva effekter redan i höst, säger Anna Falck, styrgruppsordförande i Hållbart arbetsliv.

De första tjänsterna kommer att erbjudas under hösten 2018. 

Fem tjänster – anmäl intresse 

För att få förståelse för lokala parters behov har ett antal intervjuer och fokusgrupper genomförts. Flera frågeställningar har återkommit och avsikten är att Partsrådets nya tjänster ska adressera de mest framträdande utmaningarna.

Känner ni igen er i någon av frågeställningarna nedan? Då kanske de kommande tjänsterna kan vara något för er organisation.

Varför borde hållbart arbetsliv ligga högt upp på agendan?

  • Partsrådet besöker myndigheten i en interaktiv workshop för att svara på frågan om vilka vinster som finns gällande att arbeta med hållbart arbetsliv. 

Vilka specifika utmaningar är viktigast att prioritera i vår organisation och hur kan dessa adresseras?

  • Genom det nya arbetsområdet erbjuds en kartläggning som tydliggör organisationsspecifika behov, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv samt ger en grund för effektiva åtgärder. 

Hur kan vi bli bättre på att systematiskt följa upp och förebygga arbetsmiljöarbetet?

  • Via AFA Försäkring erbjuds tillgång till IA-systemet (Information om Arbetsmiljö), ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring. 

Hur kan vi bli bättre på att förebygga ohälsa och hantera tidiga tecken på stress?

  • Partsrådet besöker myndigheten under en interaktiv halvdag för att förbättra förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. 

Hur stärker vi engagemang och bygger effektiva team?

  • Med hjälp av ett kompetenscenter som främjar teamutveckling utifrån Susan Wheelans beprövade teori främjas bland annat samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Vill du veta mer eller redan nu anmäla intresse inför uppstarten i höst? Hör gärna av er till någon i styrgruppen för Hållbart arbetsliv!

Styrgruppen Hållbart arbetsliv

Anna Falck, Arbetsgivarverket, anna.falck@arbetsgivarverket.se

Matilda Nyström Arnek, Arbetsgivarverket, matilda.nystrom.arnek@arbetsgivarverket.se

Åsa Erba Stenhammar, OFR/S,P,O, asa.erba-stenhammar@st.org

Lena Emanuelsson, Saco-S, lena.emanuelsson@jusek.se

Helen Thornberg, Seko, helen.thornberg@seko.se