Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Press
Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.

Att arbeta inom staten är mycket speciellt. Ytterst handlar det om att arbeta på medborgarnas uppdrag, att värna demokratin och rättssäkerheten. Sverige som nation är beroende av en väl fungerande statlig verksamhet. Därför ska statligt anställda ha goda villkor. Men tyvärr har dessa villkor kraftigt försämrats.

ST konstaterar i en ny rapport ”Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?” att många medarbetare slutar snabbt på en myndighet som får ett omlokaliseringsbesked. Rapporten bygger delvis på en undersökning som gjordes under vårvintern 2018 till fackligt förtroendevalda på myndigheter som är föremål för en omlokalisering.

Några slutsatser från undersökningen:

  • Personalen på myndigheter som får besked om omlokalisering till andra delar av landet börjar snabbt leta efter nya jobb.
  • Oavsett arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund finner personalen skyndsamt nya jobb på ort och ställe. Majoriteten lämnar myndigheten i ett tidigt skede.
  • Varken myndighetsledningar eller chefer ges rätt förutsättningar att skapa trygghet för medarbetarna under omlokaliseringsprocessen, eller att säkerställa att kompetens stannar kvar på myndigheten så att arbetsuppgifterna kan utföras. Effektiviteten går alltså snabbt ner.
  • Svårigheten att finna personal har ökat. De myndigheter som ska nyanställa vittnar om att kandidater är oroliga för om myndigheten ska flytta. Det minskar statens attraktionskraft.

 

Nyhet
Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar: Stärk den befintliga statliga verksamheten i landet än att betala för flyttlass, säger Britta Lejon, i en intervju i Svenska Dagbladet.
Debatt
Vi kräver svar om utlokalisering av statliga jobb

Vi kräver svar om utlokalisering av statliga jobb

I en debattartikel i Dagens Nyheter 23 december kräver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, svar av regeringen om vilka jobb som ska flyttas vart och när det ska ske.
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.