Ny postlag – vad händer?

Press
Media och andra intresserade är välkomna att delta på Fackförbundet ST seminarium om ny postlag den 21 mars. Den nya postlagen träder i kraft 1 april 2018 och med anledning av det ordnar vi ett lunchseminarium.

På seminariet deltar Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord, Erik Ottoson, riksdagsledamot Trafikutskottet (M), Teres Lindberg, riksdagsledamot Trafikutskottet (S) samt Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST.

Tid: 21 mars, klockan 11.30-12.30, Lunchmacka från 11.00

Plats: Arken, PostNords huvudkontor, lokal Kristinasalen

Adress: Terminalvägen 24, Solna

Frågor som kommer att diskuteras är vilka konsekvenser den nya postlagen får. Enligt den nya lagen så får Post- och Telestyrelsen större makt att besluta om när post ska delas ut och när undantag får göras. Hur skapar vi konkurrens på lika villkor inom postmarknaden? Hur säkerställer vi att transporter inom landet genomförs av behöriga åkare? Vad händer med samhällsuppdraget att dela ut post när digitaliseringen fortsätter?  

Föranmälan till seminariet görs till st@postnord.com och vi bjuder på en enklare lunch. Frågor om seminariet kontakta Maria Olwaeus, utredare, på maria.olwaeus@st.org.

Press

STs ståndpunkter om ny postlag

Igår presenterade regeringen sitt förslag till ny postlag. Förslaget ska nu skickas på lagrådsremiss. Regeringen vill att brev med normalporto som tidigare skulle komma fram på en dag nu istället får ta två dagar. Samtidigt höjs kraven till att 95 procent ska ha kommit fram i rätt tid, tidigare var det 85 procent.