Ny lagstiftning kring personuppgifter

Nyhet
25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifter i kraft. Den ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Förtroendevalda som hanterar personuppgifter i förbundet kommer att få en särskild utbildning och erbjuds en särskild lösning för e-post och lagring av dokument.

För dig som förtroendevald innebär den nya lagstiftningen att personuppgiftshantering ska skötas med ännu större aktsamhet än idag. Att vara medlem i ett fackförbund är en känslig personuppgift och ska behandlas med särskild försiktighet. Börja redan nu med att kartlägga vilken personuppgiftshantering som utförs hos er idag och varför den görs. Fundera på om personuppgifter skickas med e-post, hur information sparas, vem kan ta del av er information och när material gallras? 

För att hantera den nya lagen arbetar också TCO-förbunden nu tillsammans med Saco och LO för att ta fram en branschstandard för hanteringen av personuppgifter inom fackföreningsrörelsen.

Utbildning för registerhanterare

En utbildning för samtliga förtroendevalda som hanterar STs medlemsregister är planerat och kommer finnas tillgänglig från med april 2018.

Utbildingen kommer du hitta i STs utbildningsportal.

Stöd för dig som hanterar personuppgifter

ST erbjuder dig som är förtroendevald en särskild lösning för mejl och lagring av dokument. Systemet hanteras av företaget HPS och är fristående och helt skilt från STs egna system. Det är en webbaserad lösning vilket innebär att den kan nås från valfri dator med internetuppkoppling och den kräver ingen installation. (Länk till hemsidan med mer info om lösningen.)

ST rekommenderar att detta mailsystem och lagringsytor används, för att säkerställa att inte uppgifter om medlemmar hamnar i orätta händer. Om din styrelse använder ett annat mailsystem eller lagringsyta idag, då är det klokt att överväga byte och påbörja en överflyttning i god tid. Här hittar du mer information om detta: länk till hemsidan där informationen finns. 

Kontakt och mer information

Mer information om den nya lagstiftningen kommer löpande under våren och utbildningen kommer att kunna ge svar på de flesta övergripande frågorna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Minna Engberg, ekonomichef, på 08-790 5170, minna.engberg@st.org">minna.engberg@st.org eller Veera Littmarck, förbundsjurist, på 08-790 5270, veera.littmarck@st.org.  

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen så finns information på Datainspektionens sida om dataskyddsförordningen.

Minna Engberg

Minna Engberg

Ekonomichef
08-790 51 70
Veera  Littmarck

Veera Littmarck

Förbundsjurist
08-790 52 70