Ny GD för Försäkringskassan

Press
Idag utsåg regeringen Ann Marie Begler till ny generaldirektör för Försäkringskassan. Hon tillträder 1 september. Ann Marie Begler är idag generaldirektör för Skolinspektionen.

Vi hälsar Ann Marie Begler välkommen till det nya uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete för att lösa Försäkringskassans många utmaningar. En fördel som Ann Marie Begler har är hennes erfarenhet av statlig förvaltning, säger Britta lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar.

Försäkringskassan är idag en myndighet med många behov. Inte minst behövs mer pengar.

I början av sommaren träffade ST statssekreteraren Therese Svanström Andersson om behovet av tillskjutning av ekonomiska resurser till Försäkringskassan. Det akuta behovet grundar sig främst i de ökade sjukskrivningarna i Sverige. Detta har lett till alldeles för hård belastning och att myndigheten tvingats prioritera hårt bland arbetsuppgifterna. Utbetalningar för sjukfall och ansökningar, förlängningar av aktivitets/sjukersättning prioriteras före ordentliga bedömningar av rätt till ersättning samt arbetet med samordnad rehabilitering. Detta leder till ökade kostnader för hela samhället och framförallt för den enskilde individen, tillägger Siv Norlin, ordförande i Fackförbundet ST på Försäkringskassan.

Vår förväntan på en ny generaldirektör är att det är en person som står upp för Försäkringskassans behov när det gäller resurser men också någon som har genuint intresse för socialförsäkringen samt har ett stort intresse att skapa en god arbetsmiljö för de anställda, avslutar Siv Norlin.

För mer information kontakta: 

Lars Pauli, tf pressekreterare 070-316 18 65,

Britta Lejon, 073-530 88 64 ordförande i Fackförbundet ST,

Siv Norlin, ordförande för ST på Försäkringskassan 0730 - 41 12 67