Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

Nyhet
Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.

Det nya coronaviruset påverkar just nu såväl Fackförbundet STs medlemmar som hela Sverige och världen. Just nu gör våra medlemmar ett fantastiskt jobb med att hålla igång Sverige, samtidigt som ökad arbetsbelastning, permitteringar och uppsägningar redan blivit verklighet på flera arbetsplatser.

Till följd av situationen har flera fackförbund och arbetsgivarorganisationer de senaste veckorna meddelat att förhandlingar om nya kollektivavtal kommer att skjutas upp i sju månader. Det gäller bland annat parterna bakom Industriavtalet, som tillsammans förhandlar fram det avtal som ligger till grund för det som brukar kallas ”märket”.

Löneökningarna i Industriavtalet brukar i vanliga fall bli vägledande för hela arbetsmarknaden, inklusive för Fackförbundet STs medlemmar. Att förhandlingarna nu skjutits upp innebär att inte heller vi kommer att ha ett märke att förhålla oss till.

Vi kämpar alltid för siffror i våra avtal

Fackförbundet ST kämpar i varje avtalsrörelse för siffror på löneökningarna i våra kollektivavtal, eftersom vi tror att det gagnar våra medlemmars löner i längden. Det innebär att vi inte nöjer oss med formuleringar om “god löneutveckling”, utan vill att löneökningarna för våra medlemmar ska uttryckas i en procentsats. Det här är en viktig princip för oss.

När vi nu inte har ett märke att förhålla oss till, blir det också svårt att förhandla fram siffror i våra egna avtal. Därför har Fackförbundet STs förbundsstyrelse beslutat att också vi vill skjuta på våra avtalsförhandlingar. Att göra det är inget vi beslutar om på egen hand, eftersom förhandlingar alltid sker mellan två eller flera parter. Det här kommer däremot vara vår inställning i våra samtal med de andra parterna på våra avtalsområden. Som läget är nu vill i princip alla våra med- och motparter också vänta med avtalsförhandlingarna, vilket gör att det med all sannolikhet kommer att bli så.

Det här händer om avtalsrörelsen skjuts upp

Giltighetstiden för befintliga kollektivavtal kommer i det läget att förlängas. Det innebär i sin tur att också förhandlingar om årets löneförhöjning kommer att dröja. Industriavtalet med det normerande märket har förlängts i sju månader till den 31 oktober 2020. Förbundsstyrelsen har gett kansliet i uppdrag att inleda motsvarande diskussioner med samtliga motparter. Vi kommer att återkomma med mer information så snart som möjligt.