Nu ses ungdomsvården över – länge varit ett ST-krav  

Press
I morgon torsdag beslutar regeringen  att ge Statskontoret och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att göra en stor översyn av HVB-hem och sluten ungdomsvård.

- Det är verkligen dags för en rejäl översyn av hela verksamheten, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS. Det har vi länge efterfrågat.

- Vi har slagit larm om stora brister i arbetsmiljön, exempelvis att det förekommer kränkningar och våld mot både unga och personal, fortsätter Jansson.

- Det är bra att regeringen nu lyssnar till den fackliga kritiken.  Vi får avvakta och se vad utredningen kommer fram till. Men det står klart att det behövs både resurser och utbildningsinsatser för att skapa en rättssäker och trygg vistelsemiljö för samhällets mest utsatta och en god och trygg arbetsmiljö för de som arbetar inom SiS verksamhetsområden. Myndigheten måste också jobba med att utveckla ledarskapet, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.

HVB-hemmen, där barn och unga kan placeras efter beslut av Socialtjänsten eller genom lagen om vård av unga, och mot Sis-hemmen, som drivs av Statens institutionsstyrelse och är en form av sluten ungdomsvård.