Nu driver vi på för årliga lönekartläggningar

Press
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar men mer behöver göras. Inför 8 mars har vi i Fackförbundet ST därför skickat ut ett brev till alla generaldirektörer och chefer i statlig sektor för att påminna om att det nu är dags att göra årliga lönekartläggningar.

- Väl genomförda lönekartläggningar är det mest effektiva verktyget för att synliggöra och åtgärda löneskillnader. Vi i ST har drivit på för att årliga lönekartläggningar ska ske och vi vill få bort osakliga löneskillnader för att våra medlemmar ska ha rättvisa löner, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

I de statliga ramavtalen har arbetsmarknadens parter på alla nivåer ett gemensamt ansvar för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Från och med i år är det lag på att alla verksamheter med fler än tio anställda ska genomföra årlig lönekartläggning.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar snabbare inom statlig verksamhet än på resten av arbetsmarknaden. I snitt har kvinnor i staten fortfarande 8,7 procents längre lön än män. Det kan jämföras med 13,2 procent på övriga arbetsmarknaden.

- Vi hoppas att staten fortsätter att vara en föregångare i att utjämna skillnader mellan kvinnors och mäns löner. Vårt mål i ST är lika lön för likvärdigt arbete, avslutar Britta Lejon. 

För att arbeta med lönekartläggningar finns inom statlig sektor Partsrådets verktyg Besta vägen och för privata bolag finns Diskrimineringsombudsmannens Lönelots samt så klart den kunskap som fackliga förtroendevalda har.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Debatt

Det behövs krafttag för jämställda löner

16.00-rörelsen ställer tre krav på regering, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter att hålla i och utöka arbetet för jämställda löner.