Nu börjar en historisk facklig höst

Nyhet
Förbundsordförande Britta Lejon skriver om de pågående diskussionerna om Lagen om anställningsskydd och avtalsrörelsehösten som nu startar på allvar.

Jag vill med dessa korta rader signalera till er alla att vi inom Fackförbundet ST nu ger oss in i den fackliga hetluften. Mina vänner, det är slutligen dags för avtalsrörelse! I år äger förhandlingarna dessutom rum mer eller mindre parallellt med att en av de viktigaste politiska arbetsmarknadsfrågorna ska avgöras – den om Lagen om anställningsskydd, LAS.

Just nu är det viktigt att vi använder tiden på bästa sätt. Redan nu kan du som deltar i lönerevisionsarbetet på din arbetsplats börja samla in uppgifter om hur lönebilden ser ut. Det är viktigt att se till att lönekartläggningen – som arbetsgivaren är skyldig att göra – verkligen blir av, så att vi kan identifiera felaktiga lönesättningar. Ett sätt att sätta press på arbetsgivarna är att informera på arbetsplatsen om när den senaste lönekartläggningen genomfördes.

Lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet avtalsrörelsens viktigaste frågor

I årets avtalsrörelse kommer lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet vara våra viktigaste frågor. Våra medlemmar har under våren gjort ett fantastiskt jobb, och om coronapandemin har lärt oss något så är det att anställda på statligt uppdrag är viktigare än någonsin i kristider. Arbetsmiljöfrågor måste tas på allvar oavsett om man arbetar på ett sätt där man utsätter sig för smitta eller om man arbetar på distans.

Vi kommer inte tysta se på när våra medlemmars villkor försämras

De förhandlande parterna tänker sig att LAS-förhandlingarna ska vara avslutade före årets avtalsrörelse och hållas utanför den, men i praktiken är det omöjligt. På det statliga avtalsområdet kan förändringar i LAS till exempel komma att påverka våra omställningsavtal och i skrivande stund förhandlar man i den privata sektorn för att få till stånd ett avtal om hur anställningsskyddet, kompetensutvecklingen, och a-kassan ska se ut framöver - ett förhandlingsarbete som pressas av januariavtalet.

Anställningstryggheten hotas just nu dessutom inte bara av LAS-utredningen, utan också av andra faktorer. Omlokaliseringar av myndigheter är ett exempel. En sak är i alla fall klar: Fackförbundet ST tänker inte stillatigande sitta bredvid och se hur våra medlemmars villkor försämras.

Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst

För att vi ska ha en starkare röst i alla dessa frågor och en större tyngd vid förhandlingsbordet krävs det inte bara att vi kavlar upp ärmarna, utan vi behöver också vara många som gör det. Ju fler medlemmar vi blir desto starkare röst har vi, så värvningsarbete är också en sorts förhandlingsarbete. Det kommer att vara lika viktigt som alltid under en intensiv facklig höst!

Britta Lejon, förbundsordförande