Myndighetsflytt kostar mycket pengar

Press
Regeringen har idag offentliggjort att nio myndigheter ska flytta hela eller delar av sin verksamhet från Stockholm till andra delar av landet. Det berör cirka 900 anställda på statliga myndigheter. Den största myndigheten som berörs är SIDA.

Vi i Fackförbundet ST delar regeringens ambition att det ska finnas statlig service i hela landet. Vi menar dock att regeringen borde satsa på de statliga verksamheter som medborgarna har behov av istället för att flytta expertmyndigheter. Det vore bättre att göra en utbyggnad av befintlig statlig verksamhet på orter runt om i landet som exempelvis polisen, posten och järnvägen.

- Det här skapar inga nya jobb utan det är en flytt av jobb och det är dyrt. Flytten av myndighetsjobb kostar 1 miljoner kronor per jobb. Myndighetsflytt är kostsamt och regeringen avsätter inga pengar för detta, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Dagens besked innebär att väldigt många av våra medlemmarna kommer att förlora sina jobb. Av erfarenhet vet vi att det är mycket få som flyttar med när en myndighet flyttar många mil bort.

- Jag är glad över att regeringen bestämt sig för att flytta Sida inom pendlingsavstånd. Det kommer i alla fall att innebära att drygt 500 personer där kommer att kunna behålla sitt jobb, fortsätter Britta Lejon.

För de andra statligt anställda blir det svårare. Nyligen kom en dom i Arbetsdomstolen som gör att statligt anställda har skyldighet att följa med om myndigheten flyttas. Om de inte vill det får de säga upp sig själva och det leder till ekonomiska förluster för individen.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444