Misstroendeförklaring riskerar att fördröja nödvändiga beslut om Arbetsförmedlingen

Press
Vid upprepade tillfällen har Fackförbundet ST varit mycket kritiska både till regeringens hantering av Arbetsförmedlingen, och de neddragningar myndigheten gjort som en följd av M-KD budgeten. Men när politiska partier nu meddelar att man avser väcka en misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, är det ett felriktat initiativ som inte bidrar till att lösa problemen runt den kapsejsade omstöpningen av myndigheten. En misstroendeförklaring mot en nytillträdd minister riskerar snarare att ytterligare fördröja nödvändiga beslut kring Arbetsförmedlingen.

Regeringen har kraftigt brustit i sin styrning av reformerna inom Arbetsförmedlingen. Men som nytt ansvarigt statsråd bör Eva Nordmark ges en rimlig chans att agera,  istället för att tvingas lägga tid och energi på att hantera en överhängande misstroendeomröstning.  Det första som måste göras nu  är att tillsätta en ny ledning för Arbetsförmedlingen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST kräver också att regeringen ändrar tidsplanen för reformeringen av Arbetsförmedlingen, eftersom det är uppenbart att det den nuvarande takten skapar stora problem för såväl myndigheten själv som för många kommuner runt om i landet. Arbetsförmedlingen bör också tillföras mer resurser för att kunna hantera den uppkomna situationen.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.