Migrationsverket behöver få mer stöd

Press
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. I den humanitära katastrof som vi nu ser drabba människor på flykt är det viktigt att Sverige som är ett stort mottagarland har en väl fungerande organisation för flyktingmottagande. Det kräver rättssäker prövning av asylskäl och likabehandling.

Vi har i Sverige ett stort folkligt stöd för att vara ett öppet land som tar vår del av ansvaret för flyktingkatastrofer i världen. Men det folkliga stödet kommer bara att upprätthållas så länge rättssäkerheten på Migrationsverket fungerar och därför är det centralt att de får det ekonomiska och organisatoriska stöd som myndigheten behöver, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi oroar oss också för våra medlemmars arbetsmiljö på Migrationsverket. Till den 31 augusti i år har Migrationsverkets personal skrivit 1021 incidentrapporter. Det är nära en fördubbling jämfört med förra året. Det är rapporter om hot, våld, skadegörelse och självmordsförsök och riktar sig både mot tjänstemännen och mot de boende.

Vi kan aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för hot och våld. På grund av den pressade situationen så har hoten och våldet blivit som ett normalt inslag i arbetsvardagen. Jag vill att Migrationsverket ska erbjuda personal utbildning i bemötande och satsa mer på det förebyggande arbetet och därför uppmanar jag regeringen att ge Migrationsverket ett sådant uppdrag, säger Britta Lejon.

Migrationsverket sköter mottagande och asylprocesser här men mer måste också göras för att människor på ett säkert sätt ska kunna söka asyl i EU.

Människor dör på flykt från krigets fasor. Europa måste skapa säkra och lagliga vägar för dem som flyr från krigets Syrien, annars kommer situationen inte att förbättras. Det finns flera sätt att åstadkomma detta, regeringen behöver se till att EU nu diskuterar att slopa transportörsförbundet, se över dublinförordningen och överväga att öppna ambassader för asylansökan, avslutar Britta Lejon.

Fackförbundet ST är största facket på Migrationsverket.

För mer information kontakta: