Medlemsförmånen hos Adlibris upphör

Nyhet
Medlemsförmånen hos Adlibris upphörde tyvärr att gälla från och med den 1 februari 2021.

Vi vet att det är en uppskattad medlemsförmån och vi arbetar för att lösa detta och ta fram alternativ. Vi återkommer så fort vi har mer information.