Medlemmarna vill ha siffror på löneökningen i avtalet

Press
Idag träffas Fackförbundet STs avtalsråd för att diskutera vilka krav ST ska ställa i löneförhandlingarna med Arbetsgivarverket. Den statliga avtalsrörelsen är sist ut och vi överlämnar våra yrkanden den 22 juni.

- Det är tydligt att våra medlemmar vill ha siffror på löneökningarna och att det ska skrivas in i kollektivavtalet. Det är 85 procent av medlemmarna som svarar att det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

För oss är siffror på löneökningarna en viktig fråga. Siffror i kollektivavtalet utgör en lägsta nivå för löneökningarna ifall arbetsgivare och fackliga lokalt inte kommer överens om annat. Vi vill att våra medlemmar garanteras reallöneutveckling.   

Inför avtalsrörelsen har vi samlat in vad våra medlemmar och förtroendevalda tycker är viktiga frågor genom enkäter. Den näst viktigaste frågan för medlemmar är fasta avtalstider. När ett avtal löper ut blir det tillfälle att förhandla om arbetsvillkoren och lönerna. Utan en fast avtalstid kan kollektivavtalet löpa på utan rätt till löneökning. Andra viktiga frågor är arbetsbelastning och arbetstider.

- Idag på avtalsrådet står vi tillsammans upp för löneökningar i kollektivavtalet och genomför en manifestation för vår viktigaste fackliga fråga, siffror på löneökningar i kollektivavtalet, avslutar Britta Lejon.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444