Medlemmarna i ST påverkas inte av Unionens varsel

Nyhet
Unionen, Seko, och Sveriges ingenjörer har lagt varsel om strejk i deras förhandlingar med Almega. Akademikerförbundet SSR har lagt sympativarsel.

Varslen gäller inte på områden vi på Fackförbundet ST förhandlar inom med Almega. Möjligen kan det få följder även på våra områden framöver och det gäller i så fall medlemmar inom branschområdena Spårtrafik, Järnvägsinfrastruktur och Kommunikation. Vi följer utvecklingen mycket noggrant och när det finns ny information berättar vi det.