Löntagarfokus stärker Europa

Debatt
EU behöver stötta de länder som vill och behöver bygga upp effektiva och oberoende system för social dialog på arbetsmarknaden. Däremot varken kan eller ska EU få större makt att besluta om nationella arbetsmarknadsfrågor. Det skriver de fackliga ledarna Eva Nordmark, TCO, Martin Linder, Unionen och Britta Lejon, Fackförbundet ST på nyhetssajten Europaportalen idag.

De gör det mot bakgrund av EU-toppmötet i Göteborg där europas politiska ledare idag, bland annat möter europas politiska ledare representanter från fackliga organisationer.

De skriver, bland annat, att ett väl fungerande samspel mellan fack och arbetsgivare skapar goda förutsättningar för ändamålsenliga lösningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld. Och välutvecklade omställningssystem möjliggör till kompetensutveckling och trygghet på en föränderlig arbetsmarknad. Tyvärr har samverkan mellan arbetsmarknadens parter gått åt fel håll i flera europeiska länder.

EU bör även främja investeringar och satsningar i uppbyggnad av fullgoda nationella system för omställning arbetskraften. Starkare arbetsmarknadsparter och omställningssystem bidrar till ekonomisk tillväxt, jämlikhet och en mer positiv attityd till öppenhet mot omvärlden och att här kan kan vi i Sverige spela en viktig roll. Det är ingen slump att världens mest konkurrenskraftiga länder finns i Norden. Vi är ett levande exempel på att ett högt socialt skydd, starka fack och arbetsgivare och konkurrenskraft går hand i hand.

Till artikeln

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Överenskommelse om europeisk MBL för statliga arbetsplatser

Idag har vi inom den Sociala dialogen fattat beslut ett bindande avtal om en Europeisk MBL tillsammans med arbetsgivarsidan. Förhandlingarna har pågått i ett års tid. Britta Lejon har lett förhandlingarna för de statliga arbetstagarna i Europa.