Löneförhandlingar startar på Lernia

Press
Idag har vi överlämnat våra fackliga krav till inför förhandlingarna på avtalsområde Lernia Utbildning och Lernia AB. Vi vill ha löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, 6,5 procent på tre år.

Vi har gjort en enkät till samtliga medlemmar och det som de värderar högst är anställningstryggheten. Lernias är i ständiga förändringsprocesser och det bidrar till att medarbetare upplever otrygghet och osäkerhet i anställningen.

-Anställningstryggheten behöver förbättras på Lernia och vi har krav på att tidsbegränsade anställningar ska begränsas till max 2 år. Sedan ska anställningen övergå i en fast anställning. Vi vill också att alla inom Lernia ska ha rätt att arbeta heltid, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Våra medlemmar vill också öka inflytandet på arbetsplatsen. De senaste årens omorganisationer har begränsat inflytandet. Vi vill se bättre samverkansformer.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444