Lämna arbetsgivardeklaration på individnivå

Nyhet
Betalar du som kassör i ST ut skattepliktig ersättning, till exemplen lön eller arvoden? Då gäller nya regler från 2019 om hur och när du ska lämna arbetsgivardeklaration.

De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. Första gången du ska redovisa på det nya sättet är i februari 2019, alltså när du redovisar ersättningar som du har betalat ut i januari. Du ska då redovisa i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets hemsida >>