Krav på rättvis handel

Debatt
En rättvis världshandel är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030. Det handlar om att utrota fattigdomen, främja demokratin och förverkliga mänskliga rättigheter.

Tillsammans med flera olika aktörer och organisationer från World Fair Trade Organization och Fair trade International lanseras ”Fair Trade Charter”, en gemensam plattform för rättvis handel som syftar till att ge begreppet en tydlig innebörd och förmedla dess viktiga budskap, kräver en lång rad organisationsordföranden i en debattartikel i tidningen Aktuell hållbarhet. En av dessa är Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

De kräver bland annat:

  •  En handelskedja där alla inblandade, kvinnor som män, får skäligt betalt för sitt arbete.
  • En global handel som respekterar och värnar om mänskliga rättigheter och är miljömässigt hållbar.
  • Öppenhet och transparens i världens handelskedjor.

Läs artikeln

 

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444