Klart med avtal om korttidspermitteringar med Arbetsgivarverket

Press
Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om korttidspermitteringar. Avtalet berör enbart arbetsplatser vars arbetsgivare är frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket, det är framförallt anställda på vissa museer, stiftelser, och högskolor. Anställda på statliga myndigheter och verk berörs inte av avtalet. Syftet är att göra det möjligt att undvika omfattande uppsägningar som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset.

Avtalet är ett svar på de av regeringen beslutade lönesubventionerna för korttidspermitteringar.

 - Många av de här arbetsplatserna har publika verksamheter, som påverkas direkt av åtgärderna mot smittspridning. Förhoppningsvis innebär avtalet att många kan ha kvar sina jobb när situationen återgår till det mer normala, säger OFR/S,P,O:s förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, tillika förhandlingschef på Fackförbundet ST

De nya reglerna för korttidspermitteringar som regeringen beslutat om innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för de anställda, samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Staten står för omkring tre fjärdedelar av lönekostnaden. Syftet är att arbetsplatser som påverkats kraftigt av åtgärder för att förhindra smittspridning ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när situationen har förbättrats. Tillväxtverket hanterar ansökningar från arbetsgivare som vill utnyttja denna möjlighet, och prövningen av huruvida de arbetsgivare som nu tecknat avtal ska omfattas av de nya reglerna kommer att göras där. Statliga myndigheter omfattas inte av de nya reglerna om korttidspermitteringar.

Avtalet med Arbetsgivarverket förutsätter en lokal överenskommelse om korttidspermitteringar. Intjänad semester påverkas inte. Med tanke på den stora påverkan på samhällsekonomin som det nya Coronavirusets spridning fått, är parterna också överens om att avtalet skall revideras ifall ny lagstiftning införs.

FAKTA

Mer om reglerna för korttidspermittering: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar:

 • LFV Holding AB
 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Uppsala Monitoring Centre
 • Ericastiftelsen
 • Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
 • Kungliga Akademien för de fria konsterna
 • Stiftelsen Dansmuseifonden
 • Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
 • Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
 • Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
 • Stiftelsen Tekniska museet
 • Stiftelsen Thielska galleriet
 • Zornsamlingarna
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Business Sweden
 • Sveriges civilförsvarsförbund
 • Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
 • Linköpings universitet Holding AB
 • Jönköping University
 • Chalmers tekniska högskola
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Örebro universitet Holding AB
 • Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
 • HH Innovation AB

 

Anders Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Förhandlingschef
08-790 52 17