Kassör eller revisor? Så avslutar du bokföringsåret 2019

Nyhet
Nu är snart bokföringsåret 2019 slut och bokslutet närmar sig. Här hittar du nyttig information för dig som är kassör eller revisor.

Här finns nyttig information till dig som är kassör eller revisor i Handboken för kassörer eller om du vill ansöka till Revisorsutbildningen.

I handboken för kassörer finns beskrivet hur årsbokslutet genomförs och vad man bör tänka på rent praktiskt. Här är några av de viktigaste punkterna:

  • Kontrollera att saldot på balanskontona stämmer med saldobesked etc. och dokumentera avstämningen. 
  • Ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar så stäms kontot av mot beloppet på skattsedeln. Samma sak gäller för avdragen preliminärskatt på utbetald ersättning och lön. 
  • Boka upp fordringar, t ex anslag för december som utbetalas i januari.
  • Boka upp skulder, t ex leverantörsfakturor som inte kommit, men som avser bokföringsåret. 
  • Beräkna årets skatt (om det finns skattepliktig verksamhet) och boka upp fordran eller skuld. Ta också hänsyn till preliminärskatten som betalas i januari.
  • Bokför resultatet (intäkterna minus skulderna) mot årets resultat. 
  • Upprätta balans- och resultaträkning. 
  • Skriv förvaltningsberättelse och sammanställ årsrapporten/årsbokslutet. Påskrivet årsbokslut tillsammans med påskriven revisionsberättelse skickas till kansliet på avdelningsarkiv@st.org så snart det är klart. Årsmötet behöver inte ha lämnat styrelsen ansvarsfrihet innan materialet skickas till kansliet.
     

Kontakta gärna kansliet (på ekonomi@st.se) om du behöver mer stöd i bokslutsarbetet eller har frågor kring redovisning och revision.