Kassör eller revisor? Så avslutar du bokföringsåret 2018

Nyhet
Nu är snart bokföringsåret 2018 slut och bokslutet närmar sig. På STs hemsida finns nyttig information till dig som är kassör eller revisor i handboken för kassörer och i STs revisorsutbildning.

Snart är 2018 slut och det innebär att bokslutet närmar sig. Här på STs hemsida finns nyttig information till dig som är kassör eller revisor i handboken för kassörer och revisorsutbildningen.

Handbok för kassörer

Gå STs revisorsutbildning

I handboken för kassörer finns i kapitel 8 beskrivet hur årsbokslutet genomförs och vad man bör tänka på rent praktiskt.

Detta är några av de viktigaste punkterna:

  • Kontrollera att saldot på balanskontona stämmer med saldobesked etc. och dokumentera avstämningen.
  • Ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på utbetalda ersättningar i december, stäms kontot av mot beloppet på skattsedeln. Samma sak gäller för avdragen preliminärskatt på utbetald ersättning och lön.
  • Boka upp fordringar, till exempel anslag för december.
  • Boka upp skulder, till exempel leverantörsfakturor som inte kommit, men som avser bokföringsåret.
  • Beräkna årets skatt (om det finns skattepliktig verksamhet) och boka upp fordran eller skuld. Ta också hänsyn till preliminärskatten som betalas i januari.
  • Bokför resultatet (intäkterna minus skulderna) mot årets resultat.
  • Upprätta balans- och resultaträkning.
  • Skriv förvaltningsberättelse och sammanställ årsrapporten/årsbokslutet.

Kontakta gärna kansliet om du behöver mer stöd i bokslutsarbetet eller har frågor kring redovisning och revision.

Kontakta ekonomi@st.org för stöd