Inställda utbildningar och evenemang

Nyhet
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi valt att ställa in planerade utbildningar och evenemang även under våren 2021

Artikeln uppdaterades 2021-03-04

Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, där det uppmanas till särskild försiktighet kring kurser och evenemang som involverar deltagare med för samhället kritiska funktioner, vilket innefattar många av Fackförbundet STs medlemmar.

Även utbildningar och evenemang längre fram i tiden kan komma att ställas in om omständigheterna eller myndigheternas rekommendationer förändras.

Regionkonferenser sker digitalt

Årets regionkonferenser kommer att hållas digitalt. Du som är anmäld kommer att få mer information om hur du deltar cirka två veckor i förväg.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till oss på 0771-555 444.