Idag lämnar ST yrkande inom spårtrafiken

Press
Fackförbundet ST har idag lämnat över våra yrkanden i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom spårtrafik till arbetsgivarparten Almega. Vi vill ha löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden samt en individgaranti på minst 450 kronor i månaden i löneökning.

- Våra medlemmar inom spårtrafiken ska ha en bra löneutveckling i nivå med branschen och arbetsmarknaden i stort. Vi vill medverka till en sund lönebildning, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Många av våra medlemmar utsätts för stor stress och starka påfrestningar på grund av omfattande nedskärningar och andra besparingsåtgärder inom tågtrafiken. Det finns gemensamma vinster med en förbättrad arbetsmiljö. Vi vill att arbetstidsreglerna ska tillämpas mer strikt för att medlemmarna ska kunna få den återhämtning som behövs samt ge dem möjlighet att kombinera arbetsliv och fritid.

- Medlemmarna måste få tid för återhämtning annars innebär det risker både för passagerare och personal. Vi vill också förbättra arbetsmiljön på andra sätt och vill se en överenskommelse med arbetsgivaren om implementeringen på arbetsplatserna av föreskriften om organisatorisk- och social arbetsmiljö, säger Britta Lejon. 

Vårt nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2016. Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administratörer med flera inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva, Veolia och MTR.