Hot och våld på Migrationsverkets boenden

Nyhet
Det blir allt trängre på Migrationsverkets boenden med fler fall av hot och misshandel som följd. Efter en höst då antalet boende har fördubblats ökar myndighetens kostnad för väktare kraftigt och uppgick under 2015 till 142 miljoner kronor, berättas i en artikel i Dagens Nyheter

Det stora mottagandet har inneburit att väntetiderna blivit längre och att det bor fler människor på mindre yta. Då är det klart att oro och missnöje ökar, berättar Anna-Lena Hansson, huvudskyddsombud på Migrationsverket och understrycker att riskerna för myndighetens anställda har ökat kraftigt.

Till artikeln