Hög press på våra myndigheter

Nyhet
Europa upplever just nu en humanitär kris av historiska dimensioner. Med det ökade antalet nyanlända och asylsökande så är arbetssituationen mycket ansträngd på flera myndigheter. Detta gäller bland annat på Migrationsverket, Polisen, MSB och Länsstyrelserna.

Akut behov av förbättrad personalpolitik 

Våra medlemmar gör ett fantastiskt arbete, är lojala och ställer upp. Men på många ställen går personalen på knäna. Det är dags att inse att detta inte är en tillfälligt höjd arbetsbelastning utan kommer vara permanent för ett tag framöver. 

Situationen är inte långsiktigt hållbar. Det behövs en förbättrad personalpolitik som ser och lyssnar mer till våra medlemmar. För oss i ST är det viktigt att lyfta fram vilken viktig resurs personalen är. Dessutom betonar vi att rättssäkerhet måste vara en ledstjärna i det viktiga arbete som personalen gör. 

Berörda myndigheter måste få större resurser

Sverige har ett stort folkligt stöd för att vara ett öppet land som tar vår del av ansvaret för flyktingkatastrofer i världen. Men det folkliga stödet kommer bara att upprätthållas så länge rättssäkerheten fungerar. Därför är det centralt att myndigheter som Polisen, Migrationsverket, Tullen med flera får de extra resurser som de behöver. Utifrån våra värderingar kommer vi i ST alltid stå för att vi värnar asylrätten. 

Med de erfarenheter våra medlemmar nu har, så kan vi konstatera att myndigheter och samhälle inte i alla delar lyckats upprätthålla ett rättssäkert och värdigt mottagande. Därför ser ST akuta behov av förbättringar på ett antal områden.

Relaterad artikel: Upprätthåll lag och ordning i flyktingmottagandet