Götapriset

Har du varit med om ett bra förändringsarbete?

Nyhet
Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet så att den blivit bättre och effektivare? GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring.

Välkommen med en kort beskrivning av projektet till GötaPriset. Ditt bidrag är med och tävlar om 100 000 kr och kan ta en plats i Kvalitetsmässans program.

Vem kan delta i GötaPriset?

GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi satsar på den gemensamma välfärden.

Pengar är inte allt

Förutom att vara med och tävla om prissumman på 100 000 kr finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset:

  • Du kommer bli uppmärksammad för ditt arbete både inom din egen organisation och från kollegor på andra håll.
  • Deltagandet är ett bra sätt att utveckla din egen verksamhet ytterligare.
  • Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till att utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet.

Hur bedöms ditt projekt

Kvalitetsmässan läser och bedömer alla inkomna bidrag. De projekt som blir nominerade ska:

  • Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering.
  • Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.
  • Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.
  • Visa vilka resultat som uppnåtts.
  • På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar.
  • Ge erfarenheter som kan användas i andra verksamheter.

Anmälan senast 13 december

Det är enkelt att tävla om GötaPriset. Allt du behöver göra är att lämna in en beskrivning på max en A4-sida senast den 13 december 2018.

Anmälan och mer information på www.gotapriset.se

Vad händer efter anmälan?

Parterna bakom GötaPriset har varsin representant i den nomineringsgrupp som läser och bedömer alla inkomna bidrag. Totalt nomineras 30–40 bidrag. De som nomineras ska under våren 2019 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor.

Alla nominerade bidrag presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 12–14 november 2019 på Svenska Mässan i Göteborg.

Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den äger rum vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Här presenteras under tre dagar de bästa förnyelseprojekten och diskuteras hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Fackförbundet ST är en av medarrangörerna till både GötaPriset och Sveriges Modernaste Myndighet. Det betyder, bland annat, att ST sitter i juryn för Sveriges Modernaste Myndighet samt påverkar programmet för mässan.

STs medlemmar får dessutom rabatt på konferensavgiften till Kvalitetsmässan. 

Läs mer om kvalitetsmässan

I foldern här nedan kan du läsa mer om Götapriset och Kvalitetsmässan, vilka tider som gäller och vilka som sitter i juryn som utser vinnare.