God jul och gott nytt år 2021

God jul och gott nytt år!

Nyhet
Jag önskar alla medlemmar och förtroendevalda en vilsam och fridfull jul efter ett exceptionellt år då pandemin präglat både arbete och liv för oss alla. Jag hoppas verkligen att pandemin snart släpper sitt grepp om samhället så vi slipper en hårt ansträngd sjukvård, nya restriktioner och nedskärningar på våra arbetsplatser.

Kommande år finns mycket spännande att se fram mot. Dels har vi viktiga förhandlingar om ett nytt trygghets- och omställningsavtal att ro i hamn för den statliga sektorn. För våra bolagsanställda medlemmar har vi anslutit oss till det avtal som förhandlats fram av parterna i privat sektor.

2022 är också ett valår. Självklart kommer vi göra allt vi kan för att påverka både dagens och morgondagens beslutsfattare i riksdag och regering så att förutsättningarna för, och villkoren på jobben blir de bästa tänkbara. Och mot slutet av nästa år är vi redan inne i uppstarten till nästa avtalsrörelse.  

Ditt medlemskap gör skillnad. Tack vare dig fortsätter vi vara en stark röst för ett mer hållbart arbetsliv med bättre villkor på jobbet och under hela yrkeslivet. Tack vare dig fortsätter också arbetet för en rättssäker och demokratisk välfärdsstat med statlig service och statliga jobb i hela landet. 

Tack för är att du är medlem!

Britta Lejon
Förbundsordförande i Fackförbundet ST