Britta Lejon
Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST

Gisslandramat i Hällby

Nyhet
Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, kommenterar gisslandramat på anstalten i Hällby. Ingen ska behöva uppleva detta på sitt arbete, sägen hon bland annat.

Det gisslandrama som inträffade på anstalten i Hällby är oerhört allvarligt.  Den farliga situationen kunde upplösas på bästa möjliga sätt. Men ingen anställd ska behöva uppleva detta på sitt arbete. 

Det inträffade visar med all önskvärd tydlighet att arbetsmiljön inom Kriminalvården måste förbättras. Än är det för tidigt att dra uttömmande slutsatser av det inträffade. Men det inträffade måste utredas noga och lärdomar dras. 

Medarbetarna inom krimvården förtjänar allt stöd i sitt svåra och viktiga arbete. 

Förbundet kommer, tillsammans med avdelningen inom Kriminalvården, att göra allt vi kan för att de anställda på  myndigheten ska kunna känna att de har bästa tänkbara arbetsmiljö.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST