Fri entré på museer riskerar att leda till att ännu fler blir visstidsanställda

Press
Staten har högst andel visstidsanställda och många av dem finns i kultursektorn. Vi har därför gjort en undersökning bland våra medlemmar inom kultursektorn. Våra medlemmar arbetar bland annat på statliga museer, stiftelser och arkiv. Undersökningen är döpt efter ett citat från en medlem Man slår knut på sig själv och gör allt man kan för att vara till lags.

Idag införs fri entré på en rad statliga museer och det är positivt att fler människor ges tillgång till våra museer. Vår erfarenhet från förra gången är att fler besökare innebär att mer personal behöver anställas och mycket talar för att antalet visstidsanställda nu kommer att öka ytterligare. 

- När staten nu satsar på fri entré på museer anser vi i ST att de också ska satsa på att våra medlemmar får fasta anställningar. Staten bör intressera sig mer för att skapa kontinuitet i verksamheten och behålla den kunskap man bygger inom organisationen, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.   

Två tredjedelar av våra medlemmar inom kultursektorn har haft en tidsbegränsad anställning i minst ett år. Det är tio procent som har haft en tidsbegränsad anställning i mer än fem år.  

- Vägen in till ett jobb på exempelvis ett museum går ofta via ett projekt. Ingången är inte fel men problemet blir att personalen efter hand inte får en fast anställning. Vi i Fackförbundet ST kräver att permanenta arbetsuppgifter, de som återkommer år efter år, ska utföras av personal med fasta anställningar, säger Britta Lejon.

Enligt SCBs statistik är det 45 procent som har en visstidsanställning inom kultursektorn. Våra medlemmar med egen erfarenhet av att ha en tidsbegränsad anställning menar att de oroar sig för framtiden, har svårt att planera ekonomin och kan inte ta lån. 

- När många är visstidsanställda försvåras också det fackliga arbetet på arbetsplatser. Vi får tysta arbetsplatser där få vågar ta strid för sina avtalsenliga löne- och arbetsvillkor, fortsätter Britta Lejon. Vi i ST vill se en tydligare styrning av kulturpolitiken där man från statens sida är tydlig med att visstidsanställningarna ska minskas.

- Inom staten finns det extra stora möjligheter att vara visstidsanställd. Arbetsgivaren kan både visstidsanställa enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, och enligt Anställningsförordningen. Vi i Fackförbundet ST vill avskaffa möjligheterna att anställa på kort tid enligt Anställningsförordningen, avslutar Britta Lejon.  

Det är 935 medlemmar som har svarat på undersökningen. Det är en svarsfrekvens på 44 procent.

Press

Visstidsförslaget räcker inte för statligt anställda

Idag presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett lagförslag för att begränsa staplingen av visstidsanställningar. Det är en ny regel som ska göra att en tillfällig anställning i fler fall än tidigare ska leda till en tillsvidareanställning. EU-kommissionen har hotat att stämma Sverige om inte regeringen gör något åt missbruket av visstidsanställningar.