Framtidens kollektivavtal

Nyhet
På förbundsstämman 23 - 24 maj diskuterades ambitionerna för framtidens kollektivavtal. Stämman fick möjlighet att samlas kring fyra fokusområden som sammanfattats i en avtalsplattform.

De frågor som diskuterades på stämman är frågor som kommer drivas på både lång och kort sikt. De täcker in områden som förbundet behöver fokusera på både för att värva nya medlemmar, men också för att behålla relevansen som fackförbund. De fyra fokusområdena i avtalsplattformen är:

  • Hållbart arbetsliv
  • Bättre anställningar
  • Kompetensutveckling
  • Lön/Löneutveckling

Det är frågorna som kan drivas på flera nivåer, både samhällspolitiskt, i kollektivavtal, på central och lokal nivå samt på individnivå.

Frågorna rymmer mycket. Inom ramen för ett hållbart arbetsliv ingår bland annat arbetsmiljöfrågorna, arbetstiden, likabehandlingsfrågor och klimatfrågor. När det gäller bättre anställningsvillkor diskuterades STs arbete med frågor som anställningstrygghet, olika former av anställningar, arbetsskyldighet, loss of license, säkerhetsklassning, pensionsvillkor med mera.

- Detta är stora frågor som inte löses på en, eller ens två avtalsrörelser. Därför är förbundsstyrelsens ambition att ha gjort stora framsteg inom de här områdena till 2030, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef i ST.