Förslag till ny styrelse i Fackförbundet ST

Press
Idag presenteras valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse för Fackförbundet ST. Val av ordförande och styrelse sker vid STs kongress den 25 maj. I ST är det kongress vart fjärde år och kongressen äger rum på Nacka strandsmässan, Stockholm.

Britta Lejon är ordförande i Fackförbundet ST sedan 2012. Nu föreslås det omval av henne. 

-Vårt förslag bygger på att helheten i förbundet ska gagnas och har tagits fram utifrån de kriterier som valberedningen har att följa. Det betyder att styrelsens sammansättning ska vara representativ för förbundet och tillgodose en rad viktiga aspekter såsom åldersfördelning, könsfördelning, geografisk spridning, erfarenhet, antal nomineringar mm. Vi är helt eniga om vårt förslag, säger valberedningens ordförande Lisbeth Häggberg.

 • Ordförande Britta Lejon, Regeringskansliet
 • 1.e vice ordförande Peter Lennartsson, Luftfartsverket
 • 2.e vice ordförande Tom Johnson, Polisen

Ordinarie styrelseledamöter

 • Annika Aronsson, Linnéuniversitetet
 • Elisabeth Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund
 • Linda Englund, Skatteverket
 • Mikael Sandberg, Arbetsförmedlingen
 • Per-Åke Alenius, PostNord
 • Sanna Norblad, Migrationsverket
 • Siv Norlin, Försäkringskassan
 • Thomas Åding, Försäkringskassan
 • Tobias Bjerman, Statens Institutionsstyrelse